Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Hồng Trà Truyền Thống

26,000 34,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Dâu Tây

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Kiwi Tươi

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Thơm Dâu

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà 3 Loại Trân Châu

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Trà Đào H2T

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Trà Hoa Đậu Biếc Trái Cây Tươi

42,000 50,000