Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Bò Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Gà Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Rau Củ

42,000 

Mì Ý Spaghetti

Mỳ Ý Sốt Hải Sản

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Bò Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Gà Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Hải Sản

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Rau Củ

42,000