Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Bò Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Gà Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Hải Sản Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Rau Củ Phô Mai

45,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Bò Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Gà Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Hải Sản Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Hầm Rau Củ Phô Mai

45,000