Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Bò

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Bò Lúc Lắc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Bò Xào Xả Ớt

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Bò Tiêu Cay

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Dương Châu

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Đùi Gà Kiểu Mỹ

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên và Gà Xiên

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Mực Chua Ngọt

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Mực Xả Ớt

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Hủ Tiếu Hải Sản Hồngkong

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Tứ Xuyên

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Xào Hải Sản Hongkong

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Nui Xào Bò

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Nui Xào Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Udon kiểu Nhật Bò

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Udon kiểu Nhật Gà

45,000 
45,000