Pizza

63,000 98,000 
70,000 105,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
63,000 98,000 
70,000 105,000 
70,000 105,000 

Thức ăn nhẹ

Thức Ăn Nhẹ

Đùi gà chiên giòn

45,000 70,000 
Cái

1 cái, 2 cái

Thức Ăn Nhẹ

Bánh Mì Bơ Tỏi

25,000 

Thức Ăn Nhẹ

Bắp Xào Bơ

25,000 

Thức Ăn Nhẹ

Cá Tẩm Bột Chiên Xù

35,000 

Thức Ăn Nhẹ

Cá Viên Chiên

25,000 

Thức Ăn Nhẹ

H2T Combo 2

85,000 

Thức Ăn Nhẹ

H2T Combo 1

75,000 

Thức Ăn Nhẹ

Chả Giò

25,000 

Thức Ăn Nhẹ

Khoai Tây Chiên

25,000 

Thức Ăn Nhẹ

Xúc Xích Đức

31,000 

Mì ý phô mai

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Bò Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Gà Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Hải Sản Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Mì Ý Rau Củ Phô Mai

45,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Bò Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Gà Hầm Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Hải Sản Phô Mai

49,000 

Mì Ý Phô Mai Đút Lò

Nui Hầm Rau Củ Phô Mai

45,000 

Cơm chiên & Mì xào

Cơm Chiên - Mì Xào

Nui Xào Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Dương Châu

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Tứ Xuyên

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Bò

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Hủ Tiếu Hải Sản Hồngkong

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Hải Sản

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên và Gà Xiên

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Xào Hải Sản Hongkong

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Đùi Gà Kiểu Mỹ

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Bò Xào Xả Ớt

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Udon kiểu Nhật Bò

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Mực Chua Ngọt

45,000 
45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Mực Xả Ớt

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Udon kiểu Nhật Gà

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Cơm Chiên Bò Tiêu Cay

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Mì Xào Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Bò Lúc Lắc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Miến Trộn Kim Chi Hàn Quốc

45,000 

Cơm Chiên - Mì Xào

Nui Xào Bò

45,000 

Cơm phô mai

44,000 
44,000 
44,000 
44,000 

Spaghetti

Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Bò Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Gà Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Mì Ý Sốt Rau Củ

42,000 

Mì Ý Spaghetti

Mỳ Ý Sốt Hải Sản

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Bò Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Gà Hầm

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Hải Sản

45,000 

Mì Ý Spaghetti

Nui Sốt Rau Củ

42,000 

Xà lách

22,000 

Xà Lách

Kim Chi

24,000 

Xà Lách

Xà Lách Mỹ

24,000 

Xà Lách

Xà Lách Thái

24,000 

Mix - Combo

Mix-Combo by H2T

H2T1

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T12

42,000 50,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T2

40,000 48,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T3

44,000 52,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T4

43,000 51,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T5

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T6

41,000 49,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T7

43,000 51,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T8

39,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T9

39,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T10

45,000 53,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Mix-Combo by H2T

H2T11

42,000 50,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Hồng Trà Truyền Thống

26,000 34,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Dâu Tây

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Kiwi Tươi

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà Thơm Dâu

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Lục Trà 3 Loại Trân Châu

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Trà Đào H2T

39,000 47,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Trái Cây Nguyên Vị

Trà Hoa Đậu Biếc Trái Cây Tươi

42,000 50,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Machiato

Machiato & tea

Coffee Machiato

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Machiato & tea

Lục Trà Machiato

36,000 44,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Machiato & tea

Matcha Machiato

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Machiato & tea

Trà Đen Machiato

36,000 44,000 
Thể tích

500ml, 700ml

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Machiato & tea

Trà Hoàng Gia Machiato

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

38,000 46,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Soda

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

39,000 
Thể tích

500ml

Sữa Chua

Fruit Yogurt

Yogurt Dâu

42,000 
Thể tích

500ml

Fruit Yogurt

Yogurt Đào

42,000 
Thể tích

500ml

Fruit Yogurt

Yogurt Kiwi

42,000 
Thể tích

500ml

42,000 
Thể tích

500ml

Fruit Yogurt

Yogurt Việt Quất

42,000 
Thể tích

500ml

Trà Sữa

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Khoai Môn Đậu Đỏ

37,000 45,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Trân Châu Đen

34,000 42,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa 3 Loại Trân Châu

40,000 48,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Truyền Thống

28,000 36,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Hoàng Gia Đậu Đỏ

37,000 45,000 
Thể tích

500ml, 700ml

36,000 44,000 
Thể tích

500ml, 700ml

36,000 44,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Hoàng Gia

32,000 40,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Khoai Môn

32,000 40,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Socola

32,000 42,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Trân Châu Hoàng Kim

36,000 44,000 
Thể tích

500ml, 700ml

37,000 45,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà Sữa [Milk tea]

Trà Sữa Trà Xanh

32,000 40,000 
Thể tích

500ml, 700ml

Trà sữa & Pizza H2T

Với thiết kế gam màu xanh lá chủ đạo, cùng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, năng động và nhiệt tình. H2T mang lại cho Quý khách hàng những không gian phục vụ thân thiện, nhẹ nhàng và thư thái.Với những con người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực nhà hàng, H2T hoạt động với tiêu chí mang đến cho người Việt những món ăn ngon, những thức uống đặc biệt, đậm đà hương vị truyền thống cũng như giao thoa cùng các nền văn hóa ẩm thực trên toàn thế giới với giá cả thật hợp lý và chất lượng tốt nhất.

Xem thêm

Ngon!

Đồ ăn đựng trong hộp nhựa sạch sẽ, khi dùng xong rửa dùng lại được. Mì Ý ngon, vừa miệng.
Trà sữa khá ngon, có bỏ thêm sốt socola nên vị cứ như trà sữa socola ấy, có thêm kem phía trên béo béo, nói chung là ổn.
Nhân viên giao hàng lần này là người khác, nhiệt tình hơn người hôm trước giao cho mình, còn khuyên là: “có đính kèm menu trong này đây, bạn gọi điện đặt thì đỡ tốn tiền hơn!” :))) Dễ thương ghê :)))

Gia Tuệ Lê Hoàng

Rẻ mà lại ngon!

Hôm đó mình đi 4 người nên gọi kha khá món: Pizza Hải Sản, Mì Ý Hải Sản, Mì Ý Hải Sản đút lò phô mai, Bò lúc lắc khoai tây chiên, Miến Xào, Khoai Tây Chiên, Trà Genmaicha, Trà Houjicha, Trà sữa Houjicha thêm 1 vài topping nữa. Cơ mà đói quá chừng nên 2 món đầu mang ra còn nhớ chụp, mấy món sau quên luôn. Ăn no say là tổng bill chưa đến 500k, chia ra mỗi người cũng chỉ hơn 100k thôi. Nhân viên dễ thương.

Thanh Vy

Dịch vụ tốt!

Mình ăn ở H2T khá nhiều lần rồi và hôm nay là lần đầu ship về vì quán có dịch vụ ship free trong bán kính 5km cho hóa đơn trên 50k ???? Mình gọi 1 cơm chiên gà giòn và 1 hồng trà. Cơm chiên rất ngon không nhiều mỡ mà gà lại giòn vô cùng luôn á ăn rất thích ???? Có cả khăn ướt nữa mình thích những sự quan tâm nhỏ cho khách hàng như vậy ???? À đặc biệt có anh shipper đeo kính í ạ dễ thương dã man luôn cơ ????

Yến Linh

Lục trà

Mê nhất lục trà ở đây, đắng chát đúng vị mình thích!!! Trân châu ngon nữa, bé e mình lần nào uống cũng 2 phần trân châu!!! Pizza cũng ngon nè, ăn nóng ta nói nó đã! Cơm nướng phô mai thì mình thích mua mang về hơn, gói trong giấy bạc nướng cảm giác ngon hơn!

Ngọc Hân Trần

LIÊN HỆ

Vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin, bộ phận chăm sóc khách hàng của Pizza H2T sẽ gọi ngay cho bạn sau 1 vài phút!